Ανθρώπινο Δυναμικό

Ως μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, προσελκύουμε και διατηρούμε στο δυναμικό μας εργαζόμενους που μπορούν να ενστερνιστούν τις Αξίες και το Όραμα της εταιρείας μας και του Ομίλου συνολικότερα. Οι άνθρωποί μας συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων, επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης. Παραμένουμε πιστοί στην κουλτούρα της συνεχούς επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας και φυσικής ικανότητας, καθώς και ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.


Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

Η Πολιτική Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού μας στοχεύει :

  • στη δημιουργία προϋποθέσεων για την απόκτηση νέων γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
  • στην ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού

Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Πειραιώς Direct Solutions. Επενδύουμε σε σύγχρονες μεθόδους & εξειδικευμένα εργαλεία μάθησης που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε γνώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες όσο και σε θέματα δεξιοτήτων, συνδυάζοντας εκπαίδευση σε αίθουσα και παρακολούθηση μαθημάτων μέσω e-learning. Συνεργασίες με διακεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς προσφέρουν ευκαιρίες για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των εργαζομένων αλλά και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων της αγοράς.


Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε ένα δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@pds.gr, προκειμένου να αξιολογηθεί για τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας μας.