Υπηρεσίες Κλήσεων

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Ενημέρωση πελατών
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Υποστήριξη διαφημιστικής καμπάνιας
 • Διενέργεια συναλλαγών
 • Πωλήσεις
 • Έρευνες αγοράς
 • After sales υποστήριξη πελατών
 • Έρευνες ικανοποίησης πελατών
 • Διακράτηση πελατών

Οι υπηρεσίες υποδοχής κλήσεων προσφέρονται 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο.


Παροχή εκπαίδευσης

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τρίτους:

 • Εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός, δημιουργία και διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα την εξυπηρέτηση πελατών, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας.
 • Follow-up Training
 • Team-Leader Coaching

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@pds.gr, ή καλέστε μας στο 0030 210 3898990.